Manual > Kom godt i gang > Sådan virker et vagtbytte via appen

Sådan virker et vagtbytte via appen

I Smartplan kan du også lave et vagtbytte via appen.

Start med at gå til menupunktet "Vagtplaner". Derefter skal du vælge den vagtplan, som den vagt, du ønsker at overdrage, befinder sig i.

Herefter skal du klikke på den vagt, du ønsker at overdrage. I mit eksempel er min bruger Bo. Jeg vil gerne overdrage min vagt fredag d. 5 november, så den klikker jeg på:

Dernæst klikker jeg på "Overdrag" øverst til højre. Klik på den lille pil for at vælge hvilken medarbejder, du ønsker at overdrage vagten til.

Nu vil du kunne se de medarbejdere, der kan arbejde. Det vil sige, at det er de medarbejdere, som har jobtypen til vagter, eller som ikke har en anden vagt, der ligger i samme tidsrum. I mit eksempel vælger jeg Sjanne. Når jeg har valgt hende klikker jeg "OK" og dernæst "Overdrag vagten":

Nu vil der på vagten stå, at du ønsker at overdrage den. Her kan du også se, hvem der mangler at godkende vagtbyttet. I mit eksempel mangler Sjanne og en administrator at godkende vagtbyttet:

Vagtbyttet skal kun godkendes af en administrator, hvis det er valgt på kontoen, at et vagtbytte skal godkendes af en administrator.

Når Sjanne (og eventuelt en administrator) har godkendt vagtbyttet, vil Sjanne stå som den nye ejer af vagten.

Sådan accepterer du et vagtbytte via appen

Hvis du har en kollega, som ønsker at overdrage sin vagt til dig, vil du kunne se det under "Indgående vagter" under "Min Profil". Klik på vagten for at vælge om du vil godkende/afvise vagtbyttet.

I nedenstående eksempel er min bruger Sjanne, og som du kan se, har jeg modtaget et ønske fra Bo om, at jeg skal overtage hans rengøringsvagt fra kl. 10:00-15:00 d. 5 november:

Samtidig kan du også se, at vagtbyttet mangler godkendelse fra mig (Sjanne) og en administrator.

Når alle parter har accepteret vagtbyttet, vil jeg stå som den nye ejer af vagten.

Afsæt din vagt

Der er også mulighed for at afsætte sin vagt, så den ikke overdrages til en bestemt medarbejder. På den måde kan alle medarbejdere - med den rette jobtype og uden en anden vagt i tidsrummet - have mulighed for at tage den.

For at afsætte din vagt klikker du blot på den vagt i vagtplanen, som du ønsker at afsætte. Derefter klikker du "Afsæt vagt":

Når du har trykket "Afsæt vagt" vil alle medarbejdere kunne se i vagtplanen, at du ønsker at afsætte den:

Hvis du ønsker at annullere, at du vil afsætte vagten, kan du klikke på vagten og trykke "Annuller".

Når en medarbejder overtager vagten, vil vedkommende være den nye ejer af vagten. Men du vil altså selv stå på vagten, indtil en anden person overtager den.

Du kan overtage en ledig vagt ved at klikke på vagten og derefter klikke på "tag vagt". Du kan tage vagten, hvis ikke du har en vagt i samme tidsrum, og hvis du har den rigtige jobtype.

Sådan godkender du et vagtbytte via appen som administrator

Hvis du har indstillet det således, at du som administrator skal godkende vagtbytte, vil du også kunne godkende vagtbytte via appen.

Du vil se en notifikation på "Medarbejdere"-menupunktet i appen. Klik på "Medarbejdere". I mit eksempel kan du se, at jeg har 1 handling, der afventer min godkendelse:

Når der klikkes på "1 handling afventer din godkendelse", er det muligt at se, hvilket vagtbytte der er tale om - og enten godkende eller afvise det.

Så snart vagtbyttet er godkendt, vil ændringen kunne ses i vagtplanen.