Manual > Guide til Smartplan Assistent > Automatisk bemanding baseret på regler

Automatisk bemanding baseret på regler

Når du har opsat regler for dine ansatte, kan du lade Smartplan foreslå en vagtplan, som overholder dine regler.

Tryk på knappen “Foreslå bemanding”

Herefter kommer der en popup frem, hvor du kan starte den automatiske planlægning.

Hvis du allerede selv har lavet noget bemanding, kan du vælge, om du vil bevare din egen planlægning, eller om Assistenten må overskrive det, du har lavet. I så fald ser popup’en således ud:

Hvis du vil bevare de ændringer, som du selv har lavet, skal der være flueben ved "Lås de ændringer jeg selv har lavet i vagtplanen". På den måde sikrer du dig, at Smartplan kun bemander ledige vagter.

Når du trykker på “Foreslå bemanding”, går Assistenten i gang med at arbejde på din vagtplan. Det kan godt tage lidt tid - det er en avanceret algoritme, som knokler på at give dig et resultat.

Hold popup’en åben så længe den planlægger:

Så snart Assistenten er klar, får du følgende billede:

Tryk på “Luk og se bemanding” for at se resultatet. Du kan altid ændre i vagtplanen efterfølgende, hvis du har brug for det. I højre side kan du i Assistentens overvågning se, om der er regler, der er brudt.